De HEER is mijn Toevlucht

De HEER is mijn Toevlucht

Tot U riep ik, o HEERE! ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden.
Psalmen 142:6 DSV