De HEER is mijn bescherming

De HEER is mijn bescherming

Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
Psalmen 91:9 DSV – BGT

U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.
Psalmen 91:10 DSV – BGT


00:01
mensen moeten nemen voor
00:03
blesse gezegend zij de heer gezegend zij
00:09
de heer jezus naam
00:12
ik was maar nu ben ik meer gezegend zij
00:18
de heer de heer is mijn bescherming bij
00:24
de allerhoogste god
00:26
men ik veilig laten dat de woorden zijn
00:32
van een ieder die in god vertrouwt
00:39
laat god onze bescherming
00:43
onze bossen jezus onze bestellen
00:51
want de heer is onze beschrijven hoe je
00:54
het ook draait of keert altijd als we
00:58
denken dat we als mensen iets onder
00:59
controle hebben
01:03
dan gebeurt er wat
01:05
pats boem dan gebeurt er wat
01:09
en dan is onze berusting in de wereld
01:16
die is weer kapot want hier
01:23
zal altijd altijd alle glorie naar zich
01:27
toe
01:32
het is gewoon iets dat gebeurd is
01:37
maar als je een vertrouwd in god in de
01:40
heer dan zal hij
01:44
yo veilig stellen en niet zoals wielen
01:48
die zeggen ik geloof in god maar dit en
01:51
dit maar laat niemand die op twee
01:56
gedachten inkt
01:58
denken dat hij wat dan ook van god gaat
02:01
krijgen dat is het woord van god en die
02:04
vrees die angst die vriest
02:07
is van de wereld is van de gevallen
02:12
engel
02:13
de verworpenen
02:24
want gij hier zijt mijn toevlucht en
02:28
allerhoogste
02:30
hebt gij gesteld tot uw vertrek
02:33
u zal geen kwaad wie ervaren en ging
02:36
plagen zal uw tent naderen
02:39
want hij zal zijn engelen van uw bevelen
02:42
zijn bewaren in al uw wegen
02:47
de heer is mijn toevlucht de
02:50
allerhoogste
02:52
heb ik tot mijn vertrek mijn huis
02:54
gesteld
02:58
meestal geen kwaad over komen er geen
03:00
enkele plaag van mijn huis naderen want
03:04
mijn huis is de heer mix korps kan de
03:07
heer naderen
03:09
want hij beveelt zijn engelen
03:15
dat zij ons bewaren op al onze wegen op
03:20
al zijn wegen want wij doen zijn werk
03:24
we lopen op zijn wegen
03:27
plezier en zei de heer die vrees die
03:30
angst die uit de wereld kwam die uit de
03:34
wereld is die van de wereld is
03:39
tweede boek van timoteüs
03:42
want god heeft ons niet gegeven en geest
03:47
der vries achtig heid drie g’s van vrees
03:51
van angst maar de kracht en de liefde en
03:55
de gematigdheid maar de geest van kracht
03:58
van liefde en gematigd
04:02
want god is liefde god is wijsheid
04:06
gematigdheid god is kracht
04:12
gezegend zij de heer in jezus naam
04:20
laten we in de spiegel kijken
04:23
in onze ogen
04:26
in onze ogen in onze eigen ogen
04:30
het woord van god zegt als je ogen van
04:32
licht zijn dan is heel je lichaam gevuld
04:36
met licht en niet met duister
04:41
dus krijgen je ogen in een spiegel
04:45
hij zag de heer is mijn bescherming bij
04:48
de allerhoogste god ben ik veilig
04:53
gezegend zij de heer geef ons uw woord
04:58
spreekt met uw stem in onze harten
05:00
wie u te horen samen
05:09
ongelegen te samen zo ja
05:20
versie
05:29
die in de schuilplaats er allerhoogste
05:31
is gezeten die zal vernachten in de
05:34
schaduw is allemaal met honger modernere
05:37
simpelere moderne versie in een
05:41
simpelere taal bij de heer
05:45
ben ik veilig bij de heer
05:49
ben ik veilig hij is de allerhoogste god
05:52
we hem vind ik rust hij is de machtige
05:56
god daarom zeg ik tegen hem u beschermt
05:59
me ik hoef niet bang te zijn op u
06:02
vertrouwen
06:06
de heer helpt je als wij gaan de je
06:09
achtervolgen
06:10
hij rijdt je als je dood ziek bent de
06:13
heer beschermt je zoals een vogel haar
06:16
jonge bescherm
06:18
onder haar vleugels de heer is trouw hij
06:21
zo sterk als er scheelt
06:23
hij had elke aanval tegen je hoeft niet
06:27
bang te zijn voor gevaar in de nacht en
06:31
overdag wordt je niet aangevallen in het
06:34
donker hoef je niet bang te zijn voor de
06:36
dood en als het licht is
06:38
overkomt je geen kwaad overal om je heen
06:40
sterven mensen duizenden tienduizenden
06:44
slechte mensen zullen worden gestraft en
06:47
je zult het zien
06:49
mehmed jouw zoon niets ergs gebeuren
06:53
de heer beschermt je bij de allerhoogste
06:55
god ben je veilig
06:57
ramp en overkomen je niet met kwaad kan
07:00
je niet raken want de hier stuur zijn
07:03
engelen
07:04
zij zullen je altijd beschermer waar je
07:07
ook bent
07:08
mijn handen zullen je dragen zodat je
07:10
niet struikel je bent sterker dan de
07:13
sterkste tegenstander
07:16
je zult er je grootste vijand overwinnen
07:19
je bent sterker dan je sterkste
07:22
tegenstander
07:23
je zult je grootste vijand overwinnen
07:25
waarom
07:29
want god huis in jou en jij
07:32
huis
07:36
dit heeft de heer beloofd omdat je mijn
07:39
lief hebt zal ik je redden
07:42
ik zal je beschermen omdat je mij kent
07:44
als je mijn roept geef ik antwoord als
07:48
er gevaar is ben ik bij je ik zal je
07:51
bevrijden
07:52
ik zal je gelukkig maken en ik geef je
07:54
een lang leven
07:56
ik de heer zal je redden het jij zo dat
08:00
zien
08:01
gezegend zij de heer gezegend zij de
08:04
heer god allemachtig
08:08
hier dank u dank u en ik zeg deze
08:13
declaratie
08:15
ik laat uw woorden die u in mijn hart
08:19
heb gestopt die u uitspreekt
08:23
moet u bent in ons de hier is mijn
08:29
beschermen bij de allerhoogste god ben
08:34
ik veilig
08:35
jezus naam