De HEER is mijn bescherming

De HEER is mijn bescherming

Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
Psalmen 91:9 DSV – BGT

U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.
Psalmen 91:10 DSV – BGT