De Heer heeft overwonnen

De Heer heeft overwonnen

Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.
Psalmen 98:1 DSV