De Heer beschermt zijn volk

De Heer beschermt zijn volk

Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalmen 125:2 DSV