Bedankt voor de openbaring aan ons

Bedankt voor de openbaring aan ons

Jezus is Heer

Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.
Lucas 10:21 DSV – BGT