Aanbid de Heer uw God

Aanbid de Heer uw God

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.
Lucas 4:8 DSV -BGT