See, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel, that is, God with us.

Immanuel, God With Us

Mat 1:23 “Behold, the virgin shall be with child, and shall give birth to a son. They shall call his name Immanuel;” which is, being interpreted, “God with us.”
WEB

1)Mat 1:23 “HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRAN POR NOMBRE EMMANUEL,” que traducido significa: “DIOS CON NOSOTROS.” NBLH 2)Mat 1:23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. DSV

References
1Mat 1:23 “HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRAN POR NOMBRE EMMANUEL,” que traducido significa: “DIOS CON NOSOTROS.” NBLH
2Mat 1:23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. DSV